KONTAKT
 
 
 
Meny
 
 
 

Fantastiske Osberget

Telefon: 70 00 90 90
E-post: post@osberget.no

Kontakt ein tilsett direkte

 

 

Kontakt oss for eit
uforpliktande møte! 


nettside_nyheitsbrev_osberget_jula_2019.jpg

Klar for nye nettsider?

Nettsida er den sentrale basen i all publikasjon og kommunikasjon på nett.

Nettsidene er den viktigaste kommunikasjonskanalen der hovudmålet er å fortelje verda om verksemda. Nettet er eit hurtig medium, og informasjon må presenterast på ein enkel måte.

Nettsider i dag krev god struktur og arkitektur. Det er som å bygge eit hus der design og funksjonalitet er viktige byggesteinar. I dag er det også høge krav til sikkerheit. Vi hjelper deg med mellom anna sikker protokoll og at du oppfyller EU sine krav til personvernlovgiving. Vårt samarbeid med Tussa gir deg sikker drift, gode backup-rutiner og tilnærma 100 prosent oppetid.

Ta deg ein tur innom våre nye nettsider.

Fantastiske Osberget    |    70 00 90 90    |    post@osberget.no